Q-CALENDAR Internet


Internetowa rezerwacja wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Katowice

Krok 1:
Aby zarezerwować wizytę w sprawie rejestracji nowego pojazdu - należy kliknąć na link
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, wymienionych szczegółowo w procedurze,
wybrać z kalendarza miesiąc i dzień planowanej wizyty. Dostępne terminy są oznaczone kolorem zielonym.
Następnie wybrać godzinę spotkania i po kliknięciu, wypełnić wymagane pola. W przypadku:
- osób fizycznych - wprowadzić numer PESEL - bez pierwszych 2 cyfr,
- osób prawnych - wprowadzić nr REGON.
i umówić wizytę. Na ekranie wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Podczas umawiania i rezerwacji terminu wizyty należy dla każdej sprawy rezerwować osobny termin.

Informacja telefoniczna - tel. 32 757 4784.

Uwaga

Istnieje również możliwość bezpośredniego umówienia terminu wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
przy ul. Francuskiej 70, po pobraniu biletu z automatu biletowego znajdującego się na parterze budynku,
przy wejściu głównym, do grupy spraw:
- Rejestracja pojazdów osób fizycznych i prawnych.
Po wydrukowaniu biletu zawierającego numer, należy oczekiwać na wyświetlenie numeru
na jednym ze stanowisk weryfikujących dokumenty.

Uwaga

W przypadku złożenia niekompletnych lub niezgodnych dokumentów, procedura rejestracji pojazdu nie
będzie dokonana. Po prawidłowym skompletowaniu dokumentów należy ponownie zarezerwować
termin do rejestracji pojazdu (bezpośrednio lub przez internet).

Uwaga

Przed uruchomieniem tej strony proszę otworzyć na komputerze w panelu sterowania aplet JAVA
(jeżeli nie ma należy zainstalować najnowszą wersję Javy ze strony www.java.com), następnie wejść do
zakładki „Security”, kliknąć pozycję „Edit Site List…”, pod pozycją „Location” wypełnić pole wpisując:
"http://pipe.um.katowice.pl" i dodać klikając „Add” a następnie zatwierdzić klikając „OK” i zamknąć aplet
JAVA klikając „OK”.Rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terytorium RP
www.q-matic.pl q-matic@q-matic.pl